تنهاترین

غم با من زاده شده، منو رها نمیکنه..........

تسلیت...

[ یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٢۳ ] [ ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ] [ hasti ] [ نظرات () ]


...

[ جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۱ ] [ ٧:٤٠ ‎ق.ظ ] [ hasti ] [ نظرات () ]


اگه...

[ یکشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٦ ] [ ۳:۳٩ ‎ب.ظ ] [ hasti ] [ نظرات () ]


رفتن...

رفتن که بهانه نمی خواهد،

یک چمدان می خواهد از دلخوری هاى تلنبار شده و 

گاهى حتى دلخوشی هاى انکار شده ...


رفتن که بهانه نمی خواهد،

وقتى نخواهى بمانى، 

با چمدان که هیچ بى چمدان هم می روى !ماندن...

ماندن اما بهانه مى خواهد،

دستى گرم، نگاهى مهربان، دروغ هاى دوست داشتنى،

دوستت دارم هایى که مى شنوى اما باور نمى کنى،


یک فنجان چاى، بوى عود، یک آهنگ مشترک، خاطرات تلخ و شیرین ...وقتى بخواهى بمانى، 

حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد 

خالى اش مى کنى و باز هم می مانى ...

می مانى و وقتى بخواهى بمانى

نم باران را رگبار مى بینى و بهانه اش مى کنى براى نرفتنت !آرى،

آمدن دلیل مى خواهد

ماندن بهانه 

و رفتن هیچکدام ...

 

 

پ ن :روزهـــایی هست که همــه چیــز بــوی "مـــــــــــرگ" میدهــــــــد ..

[ چهارشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٢ ] [ ٩:۳۸ ‎ق.ظ ] [ hasti ] [ نظرات () ]


بگذار بگویم..

[ دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٠ ] [ ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ] [ hasti ] [ نظرات () ]


یک نفر بخصوص..

هر آدمی توی زندگی یک نفر بخصوص را می خواهد

یک نفر که بی قید و شرط عاشقش باشد

یک نفر که با او ، خود خودش باشد، بی هیچ نقابی !

یک نفر که بی هراس از موهای ژولیده و صورت رنگ پریده ات،

با همان قیافه به آغوشش پناه ببری ، و سر روی شانه هایش بگذاری ...زن و مرد هم ندارد ؛ توی زندگی مرد ها هم باید زنی باشد ، که صورت ِ آفتاب خورده 

و عرق کرده و ته ریش نامنظمشان را به اندازه ی صورت هفت تیغه ی ادکلن زده 

دوست داشته باشد ، شاید هم بیشتر ..

آدم ها توی یک زندگی یک نفر بخصوص را می خواهند که برایش درد دل کنند،

بی آنکه بترسند، بی آنکه هراس داشته باشند از حرف هایشان

یک نفر که آن ها را همان طور که هستند دوست داشته باشد، 

همان طور غمگین ، همان طور شیطان، همان طور پر حرف ؛ 

همان طور ساکت ، همان طور غُرغُرو و همان طور شلخته !

آدمی که وقت ِ آمدنش آرام شوی و مثل چشمه از حرف های نگفته قُل قُل کنی و بجوشی ...

آدمی که ساعت ِ دیدارش بخواهی بدوی جلوی آینه که " نکند مقبولش نباشم "

آدم ِ تو نیست !


توی زندگی هر کس ، یک نفر بخصوص باید باشد ...

[ دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٠ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ] [ hasti ] [ نظرات () ]