سکوت

 

سکوت دردناکترین پاسخ من

 
به بیرحمی های توست!

/ 5 نظر / 8 بازدید
مهرنوش

ولی به نظر من در مقابل بی رحمی نباید سکوت کرد...

lili59

اي كاش كه حداقل نفر مقابلت معناي اين سكوت رو درك مي كرد.[ناراحت]