# شعر

دل من.......

دل من تـنها بـود ،دل من هرزه نـبـود ...دل من عادت داشـت ، که بمانـد یک جابه کجا ؟!معـلـوم است ، به در خانه تو !دل من عادت داشـت ،که بمانـد آن جا ، پـشـت یک پرده ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید